Browsing: Knarand

Klimaændringerne har medvirket til at sende knaranden fra sine kerneområder i syd nordpå til danske vådområder. For årtier siden var…

Jagttid: 01.09.-31.12. Knarand er en af de ret fåtallige danske ænder. Den er også en af de mindst iøjnefaldende.