Browsing: planteleksikon

Skovfyr er udbredt i et bredt bælte fra det øst­lige Rusland over Sibirien til Central- og Nordeuropa. Arten findes også i Skotland og på den Skandinaviske halvø

Rødel anvendes ofte som ammetræ for mere blivende træer. Under optimale betingelser vokser rødel op til 1,5 meter om året,…

Lupin er rigtig fin til udsåning i remisen eller fodermarken – den findes både som flereårig staude og ét års plante …