Browsing: sort råvildt

Sort råvildt er udviklet ved en mutation, men hvorfor optræder det sorte råvildt kun sporadisk i udbredelsesområderne ?

Er især kendt for sit sorte råvildt, men dette udgør kun en mikroskopisk del og når det gælder bukkejagt og afskydning af råvildt i almindeligherd er Tyskland en sværvægter i Europa