Search Results: bukkeleksikon (38)

Det både staves og praktiseres på flere forskellige måder, men pyrsch er først og fremmest listejagt

Afstanden mellem bukkeopsatsens stænger defineres som bukkens udlæg, men jo større jo bedre er ikke altid tilfældet, når råbukken skal måles op af en trofæopmåler

Det lille hulrum i råvildtets nakke kaldes fangsthullet. Det er her man kan “stikke” og affange skadet råvildtet ved hjælp af en smalbladet kniv … 

Jagtfeber eller bukkefeber kan ramme nye såvel som erfarne jægere, når jagtens spidser til og skuddet skal afgives. Kur er der ingen af, men af og til kan det hjælpe at kigge den anden vej

Sikkert kuglefang er et must, når man sender en riffelkugle mod en råbuk eller mod et hvilket som helst andet stykke vildt. Men hvad er sikkert kuglefang egentlig?

En voksen råbuk som sætter op uden for- og bagsprosser, der er det mest normale, betegnes ofte som morder. Men ofte er en bajonetbuk en mere passende benævnelse  

Råvildtets lam kan, hvis det bliver forskrækket eller på anden vis forulempet, skrige meget højt. Dette angstskrig hidkalder råen, som altid er i nærheden af de aflagte lam

Kun yderst sjældent får en bukkejæger brug for et fangstskud og hvorfor det er tilfældet kan man læse mere om i denne artikel fra Netnaturs bukkeleksikon

Hvidt eller delvist hvidt råvildt optræder med sjældne mellemrum i den danske natur. Ikke alle kan defineres som albino råvildt 

Anstandsjagt hvor jægeren passivt afventer vildtets bevægelse kan virke som en simpel jagtform. Det er dog langtfra altid tilfældet

Bukke, som endnu ikke har fjernet det fløjlsagtige hud på de nye stænger, betegnes som bastbukke. Nedlæggelse af bastbukke er ofte til debat jæger og jæger imellem

Råvildtet parrer sig ifølge jægersproget ikke. Bukken beslår råen, som kun er modtagelig for befrugtning i en ultra kort ægløsningsperiode én gang om året

Bukke som anses som uønsket på terrænet pga af dårlig kondition, betragtes ofte som afskudsbukke. Men kategorien spænder ofte vidt

Nogle finder abnorme bukkeopsatser fascinerende – andre det stik modsatte, men hvornår er en opsats abnorm og hvorfor er der nogle bukke, der udvikler atypisk opsatser?

Du kender råvildtets brunst og det fascinerede spil mellem rå og buk … Men kender du også til råvildtets forbrunst?

Mange jagtforeninger og konsortier har tradition for morgenkaffe og bukkepral på premieredagen den 16. maj – og kronen på værket…

Bukkejagt er kendetegnet ved at være meget lidt udstyrskrævende. Alt man behøver er en riffel, en håndfuld patroner og en skydestok

Bukken fejer gerne sin opsats mod yngre træer som del af den territoriale adfærd, og ofte tegner fejningerne et tydeligt mønstre, der fortæller noget – men ikke alt – om bukkens bevægelsesmønstre …