Browsing: bukkeleksikon


Artiklerne i serien BUKKELEKSION henveder sig til nye såvel som mere erfarne bukkejægere. Serien virker som opslagsværk til afklaring af begreber, som dukker op, når man læser og snakker bukkejagt, råvildt og jagt på råbukke.

Du kender råvildtets brunst og det fascinerede spil mellem rå og buk … Men kender du også til råvildtets forbrunst?

Svensk råvildt er betegnelsen for råvildt, som lever i Sverige, men sibirisk råvildt er ikke betegnelsen for den del af det europæiske råvildt, som lever i Sibirien.

Afstanden mellem bukkeopsatsens stænger defineres som bukkens udlæg, men jo større jo bedre er ikke altid tilfældet, når råbukken skal måles op af en trofæopmåler

Sikkert kuglefang er et must, når man sender en riffelkugle mod en råbuk eller mod et hvilket som helst andet stykke vildt. Men hvad er sikkert kuglefang egentlig?

Det både staves og praktiseres på flere forskellige måder, men pyrsch er først og fremmest listejagt

Bukkejagt er kendetegnet ved at være meget lidt udstyrskrævende. Alt man behøver er en riffel, en håndfuld patroner og en skydestok

Kun yderst sjældent får en bukkejæger brug for et fangstskud og hvorfor det er tilfældet kan man læse mere om i denne artikel fra Netnaturs bukkeleksikon

Bukke som anses som uønsket på terrænet pga af dårlig kondition, betragtes ofte som afskudsbukke. Men kategorien spænder ofte vidt

Råvildtets lam kan, hvis det bliver forskrækket eller på anden vis forulempet, skrige meget højt. Dette angstskrig hidkalder råen, som altid er i nærheden af de aflagte lam

Nogle finder abnorme bukkeopsatser fascinerende – andre det stik modsatte, men hvornår er en opsats abnorm og hvorfor er der nogle bukke, der udvikler atypisk opsatser?

Råvildtet parrer sig ifølge jægersproget ikke. Bukken beslår råen, som kun er modtagelig for befrugtning i en ultra kort ægløsningsperiode én gang om året

Bukken fejer gerne sin opsats mod yngre træer som del af den territoriale adfærd, og ofte tegner fejningerne et tydeligt mønstre, der fortæller noget – men ikke alt – om bukkens bevægelsesmønstre …

Også råvildtet kan i lighed med svampe skabe de såkaldte hekseringe, der får græsset til at gå ud i cirkler …

Råvildt sætter lam, hedder det sig ifølge jægersproget. Men hvor længe skal et lam betragtes som et lam, og hvornår…

Anstandsjagt hvor jægeren passivt afventer vildtets bevægelse kan virke som en simpel jagtform. Det er dog langtfra altid tilfældet

Hvidt eller delvist hvidt råvildt optræder med sjældne mellemrum i den danske natur. Ikke alle kan defineres som egentlige albinoer …

Bukke, som endnu ikke har fjernet det fløjlsagtige hud på de nye stænger, betegnes som bastbukke. Nedlæggelse af bastbukke er ofte til debat jæger og jæger imellem

En voksen råbuk som sætter op uden for- og bagsprosser, der er det mest normale, betegnes ofte som morder. Men ofte er en bajonetbuk en mere passende benævnelse