Stråtækt fritidsbolig – opført i oprindelig natur med Danmarks måske bedste fiskeri på stort set alle sider. Det bliver næppe mere unikt

Ejendom: Så bliver det næppe mere unikt

Af Netnatur

Unikke ejendomme er der mange af. Ikke to ejendomme er i sagens natur helt ens. Men fritidsboligen Åmejlen ved Brande, som nu udbydes til salg af LILIENHOFF, er omgivet af fiskerige vandløb på stort set alle sider … og ejendommen må om nogen ejendom betragtes som unik i ordets oprindelige forstand.

 

Der findes næppe en ejendom, der kan sammenlignes med den stråtækte fritidsbolig Åmejlen etableret af den kendte forretningsmand, kunstsamler og lystfisker Wilhelm Hansen, som i 1916 lod ejendommen opføre netop der, hvor Holten å støder til Skjern å.

Noget af Danmarks bedste fiskeri efter både stalling, bækørred, havørred og laks - lige uden for døren og på tre af ejendommens fire sider ... Hvor finder men en så unik placeret fritidsejendom i Danmark?
Noget af Danmarks bedste fiskeri efter både stalling, bækørred, havørred og laks – lige uden for døren og på tre af ejendommens fire sider … Hvor finder men en så unik placeret fritidsejendom i Danmark?

 

Skjern å og det såkaldte Skjern å system har i dag international opmærksomhed for sit enestående laksefiskeri med Atlanterhavslaks i størrelse ekstra stor. Hvert år indtager laks over de magiske 20 kilo gydepladserne i det store åsystem…

Holten å er dog også kendt for at huse bestande af stalling og gamle bækørreder … og har været kendt for et enestående tørfluefiskeri. I dag overskygges dette stille fluefiskeri dog af den store opgang af laks og havørred.

Hovedparten af den 11 ha store grund omkring ejendommen er udlagt til naturens egen forvaltning. Stedvist er der lysninger og åbne arealer mellem skovbevoksningen, ligesom  fredet egekrat nogle steder bøjer sig ind over åløbene

 

Holten å, der på ejendommen løber sammen med Skjern Å, er i sagens natur en del af det såkaldte Skjern-å system, der er fælles betegnelsen for det store system, der danner rammerne for det vestjyske lakseeventyr. I dag søger laks i tusindvis op i systemet for at gyde.

” Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2022 estimeret til 7.553 stk. Dette er en stigning i forhold til undersøgelsen i 2019, hvor opgangen blev estimeret til 5.897 laks.”

Det skriver DTU.

 

Arealet, der hører til Åmejlen, er afgrænses mod syd, vest og nord af åløbene. På begge sider af Engebækvej har man fiskeret, og på ejendommen kan man opleve et rigt og varieret dyreliv – fra hjortevildt til ynglende isfugle.

Det er ikke tilfældigt, at det netop er ved de to åers samløb af den kendte kunstsamler valgte at etablere sit fritidshus. Stedet var nøje udvalgt.

” For den inkarnerede lystfisker Wilhelm Hansen var det af største vigtighed.”

Det skriver LILIENHOFF på deres hjemmeside, hvor man kan læse meget mere om den unikke ejendoms historie.

” Grundens cirka 11 hektar er en naturperle, og selve huset er opført i en klassisk stil med bindingsværk og stråtag.”

Det skrive LILIENHOFF, som også oplyser at bindingsværksfacaden er med hvide tavl og mørkt tømmer. De sprossede vinduer er hvide.

Hoveddøren og skotterne ved vinduerne er grønne, og de peger samtidig i retning af ejendommens interessante historie

Som lystejendom for en af datidens store forretningsmænd, var der behov for, at ejendommen kunne lukkes behørigt af i de perioder, hvor andre forehavender stod i vejen for Wilhelm Hansens passion.”

Stråtaget er fra 2021, men ellers er mange af de talrige og specielle detaljer i huset oprindelige.

 

“I midten af huset er der en stor stue med brændeovn og blotlagte, sirligt snedkererede bjælker under lofterne. Lysindfaldet er fremragende.

Det oplyses, at der til ejendommen knytter sig “et fortræffeligt anneks” med loft til kip og stengulv samt en dobbeltgarage.

LILIENHOFF.dk kan man læse meget mere om den i helt unikke ejendom …

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »