Browsing: artsrigdom

Værdien af stor artsrigdom spiller en stor rolle i Bibelens fortælling om Noas ark, der også synliggør den røde tråd i vores tids naturdebat om biodiversitet og forståelse for naturens udvikling

Elefanter og næsehorn i den danske natur er ikke utopi. Det hævder DCE, der står bag rapport, der udpeger de områder, hvor der atter kan leve nogle af de store dyrearter, som prægede landskabet for over 100.000 år siden

Fire tilskudsordninger til i alt 77 mio. kroner skal gøre det mere økonomisk attraktivt at forbedre naturen i skovene og føre til plantning af nye skove og læhegn

Der hvor vi kan få mest natur for færrest penge, er på de store naturarealer som staten ejer. Det er i følge Landbrug og Fødevarer en af konklusionerne fra det netop overståede Naturmøde