Browsing: Den danske model

Den danske model nævnes ofte i jagtpolitiken. Men hvad indebærer den og hvad koster det at erstatte modellen med en amerikansk eller hollandsk?

Den danske jagtmodel – der på væsentlige områder står i kontrast til den amerikanske og hollandske – opnår massiv opbakning i menings-undersøgelse

“Man kan ikke tvinge nogen til et medlemskab i en forening for at få del i nogle goder”. Sådan lød det i 2011, da en lille gruppe sportsfiskere udfordrede de danske domstole og dermed ændrede gældende retspraksis

Regulering bør konverteres til regulære jagttider. Det mener Lands Jagtforeningen (LJF), der frygter, at den såkaldte adaptiv vildtforvaltning lanceret af Danmarks Jægerforbund er begyndelsen til den såkaldte Hollandske syge …

At forholde sig til DJ-toppens ønsker om adaptiv vildtforvaltning er som at forholde sig til et hus uden sokkel. Alligevel forsøger DJ-Toppen at kaste lunser for jagtens vagthunde for dermed at aflede opmærksomheden

Danmarks Jægerforbund har været i udlandet og står det til forbundet skal vi nu have en ny adaptiv forvaltningsmodel. Men det er ikke nødvendigt. Den danske model passer rigtig godt til danske forhold