Browsing: DTU

Hvornår fanges de største havørreder under vinterfiskeriet? Det har DTU set nærmere på og undersøgelsen afslører en klar og tydelig tendens 

“Dyret døde i knaldet” er et udtryk anvendt af jægere, når et dyr døde i skuddet – altså forendte i det øjeblik, det blev ramt af et projektil eller en pil. Men holder antagelsen også i virkeligheden?

Der er for få ørreder i en række vandløb for at sikre selvreproducerende bestande … og odder og fiskehejre er medskyldige i den uheldige afvikling

Under normale forhold er catch and release-fiskeri forbundet med høj overlevelse, når fangsten bliver håndteret skånsomt. Men når vandet stiger til høje temperaturer, skal man være særlig opmærksom

Hvornår er der flest torsk at fange for kysten? Se oversigt over hvornår kystfiskeriet topper

Hvad ved forskerne om hornfisk, og hvad vil de gerne vide endnu mere om? Læs med her

Så er tunfiskene tilbage i dansk farvand. Men hvor meget ved forskerne egentlig om det nye eventyr, der får lystfiskerne til at drømme større end måske nogensinde tidligere?

l norske elve blev der i 2021 registreret over 100.000 pukkellaks og også danske åer oplever opgang af de invasive laks, som i følge DTU “sandsynligvis vil have negativ betydning på vandløbenes økosystemer”

DTU Aqua har foretaget vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå

DTU Aqua har foretaget biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoterne for otte vandløb