Browsing: DTU

DTU Aqua har foretaget biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoterne for otte vandløb

Vandremusling kan æde alger så vandet bliver klart. Men der er en bagside af medaljen og den invasive musling deler vandene 

Dansk undersøgelse viser, at en havørred på 91,5 cm nåede helt ned på en dybde på 89 meter. Dybderekorden blev…

Danske forskere har udviklet en metode til at udvinde protein fra græs, som dermed kan anvendes som fødevarer, der kan…

I Skotland har man fundet gydegravninger, hvori der var befrugtede æg fra de invasive pukkellaks. Men hvordan ser det ud i Danmark? Se oversigt her.