Browsing: DTU

Under normale forhold er catch and release-fiskeri forbundet med høj overlevelse, når fangsten bliver håndteret skånsomt. Men når vandet stiger til høje temperaturer, skal man være særlig opmærksom

Dansk undersøgelse viser, at en havørred på 91,5 cm nåede helt ned på en dybde på 89 meter. Dybderekorden blev…

Danske forskere har udviklet en metode til at udvinde protein fra græs, som dermed kan anvendes som fødevarer, der kan…

I Skotland har man fundet gydegravninger, hvori der var befrugtede æg fra de invasive pukkellaks. Men hvordan ser det ud i Danmark? Se oversigt her.