Browsing: Fugleleksikon

Ravnen har dannet grobund for megen overtro i tidligere tiders historier, hvor de også sad ved galgerne og pillede knoglerne på de henrettede