Browsing: Henning Kørvel

Jægeres pres på bukkejagt i Spanien er nu så stort, at den spansk bukkejagt går grassat. Det skriver Henning Kørvel, der har drevet jagt i Spanien i mere end 40 år

Alle jægere husker nedlæggelsen af deres første stykke vildt af enhver art og her beretter Henning Kørvel om sin allerførste seksender 

Hvor blev fuglen ringmærket og hvor blev den nedlagt? Henning Kørvel beretter om de ringmærkede grågæs, edderfugle og dobbeltbekkasiner ect., som han har nedlagt eller på anden vis været i kontakt med  

Sammen spanske venner lejede Henning Kørvel jagtretten og herunder retten til at nedlægge i alt tre råbukke på et revir imellem Madrid og Zaragoza. Følg her beretningen om bukkejagt på spansk

Fra 1681-1690 fangede og skød ulvejægeren Brockdorff over 300 ulve i Jylland, og herudover gravede bønderne ulveunger ud fra deres grave. I 1813 blev den sidste ulv skudt ved Estvadgaard nær Skive

Den berømte storvildtjæger Frederick Courteney Selous beskrives som en ridderlig gentleman, og blandt mange bedrifter huskes han ikke mindst for sin safari med med præsident Theodore Roosevelt

Er især kendt for sit sorte råvildt, men dette udgør kun en mikroskopisk del og når det gælder bukkejagt og afskydning af råvildt i almindeligherd er Tyskland en sværvægter i Europa

Bukkejagt i Spanien. Henning Kørvel, der har drevet jagt i Spanien i 30 år, beretter her om en side af landet, ukendt for de fleste danske jægere

“Nej til stokkemetoder” lyder det fra Henning Kørvel, der mener, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) i sit forsøg på at påvirke strafferammen for faunakriminalitet ignorerer, at vi har opdelt magten i den lovgivende, udøvende og dømmende magt

– Den ultimative danske håndbog om jagt på råvildt. Sådan lyder det fra anmelder Per Drustrup, der har set nærmere på Henning Kørvels nye bog om råvildt og råvildtjagt

Et britisk forslag om forbud mod import af især afrikanske jagttrofæer viser sig – i følge analyser af Oxford Universitet, – at bygge på massiv misinformation og “løgnagtige kampagner”

Bukkejagt bliver næppe bedre end her, mener Henning Kørvel, der her berettet om bukkejagt første klasse i Skotland

Hvor heldig har man dog lov til at være? Sådan lyder det fra Henning Kørvel og to jagtvenner, som i vinterkulde jagtede kinesisk vandråvildt til den store guldmedalje

Muntjac er den ældste kendte hjorteart, men alligevel er der meget, som de fleste ikke ved om den lille hjort  

Midtengland var lagt i dybfryseren, da Henning Kørvel og hans spanske venner jagede muntjac, men det atypiske vintervejr lagde ikke hindringer i vejen for jagten