Browsing: Henning Kørvel

Hvornår er en bukkeopsats til medalje? Spørgsmålet dukker ofte op i jægerkredse og her følger nogle overordnede retningslinjer, der måske kan give et umiddelbart svar på spørgsmålet

Skal der atter tillades jagt på tiger? Og skal det i givet fald tillades trofæjagt i Indien? Spørgsmål er aktualiseret i takt med stigende tigerbestand og øget befolkningstilvækst

Råvildts underarter er ofte til debat og spørgsmålet er om jægere jager de pågældende underarter i troen på, at de er det, indtil undersøgelser beviser det modsatte

Summen for danske bukke matcher i grove træk sagkundskabens estimat for den almene hyppighed af grandeler hos bukke, der formentlig udvikles af ubegrænset adgang til næringsrig føde

En 11 millimeter jagtriffel tilhørende Kejser Wilhelm har været en del af store verdenshistoriske begivenheder, og selv om den optrådte…

Særlige omstændigheder kan af og til reducere råbukkens territorie og dermed give plads til flere voksne bukke på arealet 

Det vil nok overraske de fleste, men Limfjordsøen Fur var i mere end 50 år genstand for udbytterig jagt på grouse 

På grund af fejlskøn afkodes unge bukke ofte som ældre, end de er. Med lidt øvelse kan den enkelte jagtudøver tilegne sig kompetence til at sætte fejede bukke i aldersklasse. Her får du nogle guidelines

Hvorfor blev han kaldt Askegreven og hvordan kommer Karen Blixen ind i denne jagthistoriske artikel, der forbinder storvildtjagt i Asien…

– Den ultimative danske håndbog om jagt på råvildt. Sådan lyder det fra anmelder Per Drustrup, der har set nærmere på Henning Kørvels nye bog om råvildt og råvildtjagt

Fra 1681-1690 fangede og skød ulvejægeren Brockdorff over 300 ulve i Jylland, og herudover gravede bønderne ulveunger ud fra deres grave. I 1813 blev den sidste ulv skudt ved Estvadgaard nær Skive

– Finn Kristoffersen (1915 – 1990) var jæger af Guds nåde, skriver Henning Kørvel, som var personlig ven med den berømte fangstmand, som Kørvel betegner som jagtrejsernes spydspids