Browsing: Holland

Nationalpark lufter tanker om ulovlig udsætning af ulve og påpeger, at ulve i det hegnede naturområde får alvorlige konsekvenser for hele parkens idégrundlag

Holland regulerer sin bestand af grågås via indfangning og efterfølgende aflivning med gas. Men hvordan foregår det og hvad sker der med de gæs, der aflives med gas?

Kritikken regner ned over resolut borgmester fra Holland, der gav tilladelse til at skyde ulv, som havde bidt landmand, men glem ikke, at danske myndigheder også handlede resolut, da der blev råbt ulven kommer lidt uden for København

Gæs kan reguleres på flere områder, og i Holland mener man stadig, at gasning er den mest effektive

Kritikken strammer til om den borgmester, som gav tilladelse til at skyde en formodet ulv, der havde bidt en hobbylandmand, da han med skovl og høtyv forsøgte at jage “ulven” væk fra sine får