Browsing: england

Oversigt over alle de artikler, der på Netnatur er skrevet om jagt og natur samt fugle, fauna og fiskeri i England.

Kinesisk vandråvildt er især kendt for sine lange hjørnetænder, men hvad ved du ellers om den lille hjorteart, som i dag har oprettet tætte kolonier langt fra sit udbredelsesområde?

I 2015 kunne man læse at Muntjac tilsyneladende ynglede i Danmark. Siden har der været meget stille om den asiatiske hjortevildtart, men i 2023 trak den invasive art igen overskrifter

Blandt danske jægere med fokus på jagt i udlandet har den lille muntjac af asiatisk oprindelse opnået stjernestatus

Sidst på sæsonen er der en tendens til at fuglene flyver endnu højere og endnu stærkere og det kan betyde, at man bør ændre sin skydeteknik

Det anerkendte britiske jagtmedie Shooting Times spår fasanjagt en stor fremtid – men dog under visse forudsætninger Fasanen det…

Muntjac er den ældste kendte hjorteart, men alligevel er der meget, som de fleste ikke ved om den lille hjort  

Hvordan placerer de 10 største danske råbukkeopsatser sig, når de sammenlignes med de største opsatser i andre europæiske lande? 

Krydsninger mellem sika- og kronvildt kan blive ødelæggende for kronvildtet, advarer vildtbiolog Egon Bennetsen, der med udgangspunkt i internationale observationer påpeger, at risikoen er til stede

Før Edward VIII abdicerede som konge i december 1936, havde han flere gange jaget i Britisk Østafrika sammen med Denys Finch Hatton og Bror Blixen. Som prins var Edward kendt for at have kvindetække, og Bror Blixen sørgede for, at hans telt blev flyttet længere bort fra de andre telte i campen, så han kunne være så privat som muligt.

Efter nedlæggelse af en kronhjort i det skotske højland modtog Henning Kørvel en bonusgevinst, da den britiske kronprins dukkede op og sendte den danske jæger en lykønskning med den smukke hjort

Antallet af skovsnepper er vanskeligt at opgøre, men i det store billede står det alligevel klart, at de danske jægere kun nedlægger en beskeden andel af det samlede sneppetræk

The Glorious Twelfth kaldes den 12. august, hvor sæsonen åbner for Grouse shooting. Afregnet fugl for fugl hører en jagt på de hurtige hønsefugle til blandt de mest bekostelige og denne film viser hvorfor

Andejagt med storkalibrede haglkanoner, der vejer op mod 50 kilo, hører fortiden til, men for traditionens skyld holder en håndfuld entusiaster i England fast ved punt-gunning 

I 2011 var det 100 år siden, John Rigby & Company, London, udviklede .416 Rigby til farligt vildt i Indien og Afrika. I begyndelsen af 1990-erne fik patronen renæssance …