Browsing: opsats

Ses bort fra ”enlige svaler” i form af stærke bukke i seks-syv-årsalderen, hvor returstadiet for bukkes hovedprydelser normalt indtræder, så er majoriteten af de bukke, hvis skalpe figurerer i danske trofæoversigter for de yngstes vedkommende tre år og majoriteten fire-fem år

Selv om jægere er meget trofaste over for deres valg af trofæplader, findes der også alternative systemer, som bryder fundamentalt med den grænse opfattelse af en træplade.