Browsing: Top1

Ses bort fra ”enlige svaler” i form af stærke bukke i seks-syv-årsalderen, hvor returstadiet for bukkes hovedprydelser normalt indtræder, så er majoriteten af de bukke, hvis skalpe figurerer i danske trofæoversigter for de yngstes vedkommende tre år og majoriteten fire-fem år

Under en bæverjagt kom nogle jægere til at diskutere, hvad der sker med projektiler, der bliver skudt mod vand. Et par deltagere mente, at kuglerne – såfremt de ikke springer op – fortsætter under vandet og er dødelige langt under overfladen

Efter 500 års krigsførelse og jagt i røg og damp, kom endelig den opfindelse, alle havde sukket efter: Krudtet der gjorde det muligt, at se hvad der foregik, også efter første skud var affyret