Search Results: Brakmarker (27)

Der er flere teorier om årsagen til den faldende råvildtbestand, men det frie fald begynder samtidig med, at en stor politisk begivenhed ændrede det danske landskab dramatisk

Jack Hansen opsamler og vurderer de debatterede årsager til råvildtets frie fald, og han udpeger: ”De 7 syndere” som er sandsynlige årsager til bestandsfaldet – og mulige løsninger

Den danske råvildtbestand falder år for år. Men bør jægerne fortsat skyde hundyr? Det ser Jack Hansen nærmere på i et læserbrev, som han har kaldt “Bør vi skyde færre råer, og er dét nok?”

Alle synes enige om at ræve gør indhug i råvildtbestanden. I dette læserbrev vurderer Jack Hansen på, i hvilket omfang rævebestanden har bidraget til råvildtets frie fald.

– Landenes fuglerapporter giver misfortolkelige og forkerte data. Sådan lyder det fra Jack Hansen, der mener, at fredninger sker på forkerte grundlag

Hvor meget natur er der i Danmark – målt i forhold til landets samlede areal. Et hurtigt kik i Danmarks statistik giver et for mange givetvis overraskende svar

DOF’s jagtpolitik er “det rene pip” hævder Jack Hansen, som mener, at foreningens sigtelinje mod de “naturflittige jægere”mangler videnskabelige argumenter Det rene pip…

Inden man beslutter sig for hvilken race man ønsker som sin første eller næste jagthund, bør kaste et kritisk øje på det jagt- og træningsterræn, man har adgang til 

Fasanjagt med hund kan drives med flere forskellige hundetyper, men uanset om hunden er stående eller stødende skal den besidde er vist overskud 

Bilismen har over de seneste år været kraftig stigende. Men kan de mange biler og andre køretøjer på vejene være medvirkende til den faldende bestand af råvildt?

Jack Hansen har sat sig for “at finde og præsentere det sandsynlige bedste årlige jagtudbytte og den sandsynligt bedste afskydningsfordeling mellem bukke, råer og lam”

” … at sige at jagt er årsag til mistrivsel og sygdom, er stærkt overdrevet og tillige udokumenteret ” skriver Jack Hansen, som mener debat om mistrivsel, råvildtsyge og jagtudbytte bør debatteres adskilt

Danske jægere kan se en sæson i møde, hvor der stort set ikke er brakmarker tilbage. Langt under en procent…