Browsing: arealbegrænsning

DJ ønsker fuld kontrol over jagten i Danmark. Det påstår Lands Jagtforeningen i tilsendt pressemeddelelse, hvor den herserede debat om arealbegrænsning og laugdannelse kædes sammen med DJ’s ønsker om adaptiv vildtforvaltning …

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har gjort sig mange tanker omkring jagt i fremtidens Danmark. I en netop udsendt jagtpolitik kan læses,…