Browsing: dls

Dansk Land- og Strandjagt klar til at få udarbejdet et fagligt og juridisk notat, der skal undersøge om arealbegrænsning f.eks. er i strid med grundlovens ukrænkelighed

Udbrud af den farlige svinesygdom Aujeszkys vækker bekymring i DLS, da smitten kan bringes videre til andre dyr – herunder f.eks. hjortevildt 

– Man mister råderet over sin egen jagt, hvis man følger forslag fra Danmarks Jægerforbund og Vildtforvaltningsrådet, lyder advarsel fra Dansk Land og Strandjagt (DLS)