Browsing: egon bennetsen

Egon Bennetsens kritiske artikel om Rewilding førte til anfægtelse af hans uddannelsesmæssige baggrund som vildtbiolog og derfor fremlægges her dokumentation for, at han er “Cand. scient. i biologi med geografi og geologi med hovedfag i zoologi og speciale i vildtbiologi”

5 % af alle danske krondyr – inklusiv hinder – kan ikke bestå af hjorte over otte år. Det hævder Egon Bennetsen, som her kommenterer “udkast til arealkrav” og den nye målsætning for aldersstrukturen i den danske bestand af kronvildt

Sommerbilleder fra vildtbiolog Egon Bennetsens ejendom i Thy, hvor et opstillet vildtkamera fik et sjældent foto, da en rudel hjorte holdt store badedag under en bagende sol

Skal jagt på dåhjorte styres via arealbegrænsning eller jagttidsbegrænsning? Vildtbiolog Egon Bennetsen ser på dåvildtforvaltning, og gennemgår de to modeller

I gennemsnit skød Egon Bennetsen næsten én ny hjort om dagen med sit video-kamera over en periode på cirka 30 dage. Se oversigt over de imponerende Thy-hjorte her

Flere ældre hjorte er ikke nødvendigvis det samme som en større andel ældre hjorte, forklarer Egon Bennetsen, som her ser nærmere på den store forskel mellem andel og antal

Vildtbiolog sammenligner punkt for punkt DNH’s forslag med eget forslag til kronvildtforvaltning. Et forslag som tidligere er kaldt for en ubureaukratisk, effektiv og fleksibel model, som tillige giver mulighed for store naturoplevelser i brunsten.

– Jagten på de få påståede uheldige eksempler har fået alt for meget opmærksomhed i det nye tiltag fra Den Nationale Hjortevildtgruppe. Det hævder vildtbiolog Egon Bennetsen, som her advarer mod arealbegrænsning som redskab til forvaltning …

Klik og se oversigt over alle de artikler, som vildtbiolog Egon Bennetsen har udarbejdet om forvaltning af  hjortevildt i Danmark