Browsing: Egon Østergaard

Dansk Ornitologisk Forening har mandsopdækket den sjældne Vendehals på Borris Skydeterræn i 44 år. Et overvågningsprojekt, som har ført til helt ny viden om den sjældne ynglefugl …

– Det er helt uforståeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti vil tillade, at falke og andre rovfugle bruges til jagt i Danmark, mener DOF’s formand