Browsing: Hvinand

Hvinand er først og fremmest en vinterfugl og en udfarvet hvinand med kindplet er som udstoppet et meget smukt trofæ

Jagttid: 01.10.-31.01. Danmark er træk- og overvintringsområde for tusindvis af hvinænder.