Browsing: Trafikuheld

Bilismen har over de seneste år været kraftig stigende. Men kan de mange biler og andre køretøjer på vejene være medvirkende til den faldende bestand af råvildt?

En transportbil med 20 stykker dåvildt væltede torsdag aften ved 22.30 tiden på  Hirtshalsmotorvejen … 

Råvildtstammen i det sydlige Sverige er de sidste år gået tilbage i antal. Til gengæld viser ny rapport, at rådyrstammen i nord er i eksplosiv udvikling.