Browsing: Adaptiv Forvaltning

Oplysning og debat om adaptiv vildtforvaltning. Artikler om adaptiv vildtforvaltning og jagtret, ejendomsret og brug af dynamiske jagttider

DJ ønsker fuld kontrol over jagten i Danmark. Det påstår Lands Jagtforeningen i tilsendt pressemeddelelse, hvor den herserede debat om arealbegrænsning og laugdannelse kædes sammen med DJ’s ønsker om adaptiv vildtforvaltning …

Skal der fra centralt hold bestemmes hvilke og hvor mange dyr hver enkelt jordbesidder eller jagtlejer må skyde spørger LJF, som understreger, at “… hvis adaptiv vildtforvaltning gennemføres i sin helhed, så er jagtloven ophævet” …

To biologer har forfattet et debatindlæg og foreslår, at krikænderne fredes og at der indføres forbud mod fodring og udsætning etc. Men tankerne virker til tider romantiserede og ude at takt med kendsgerningerne …