Browsing: ringmærkning

Hvor blev fuglen ringmærket og hvor blev den nedlagt? Henning Kørvel beretter om de ringmærkede grågæs, edderfugle og dobbeltbekkasiner ect., som han har nedlagt eller på anden vis været i kontakt med  

Britisk ringmærker har en teori om hvorfor nogle af de snepper, som han fanger, er mere grå i fjerdragten end andre skovsnepper

Der varsles en god sæson for sneppejagt,  da yngleforholdene har været gode. Alligevel udsender jagt-hjemmeside, der overvåger bestanden, en advarsel til jægerne

Ind imellem hænder det, at man finder en død fugl. Det kan være, at en musvit har endt sine dage mod din udestues store glasruder eller at du finder en trafikdræbt ugle i vejsiden

Dansk Ornitologisk Forening har mandsopdækket den sjældne Vendehals på Borris Skydeterræn i 44 år. Et overvågningsprojekt, som har ført til helt ny viden om den sjældne ynglefugl …