Browsing: Faunaen

– Man kan ikke forvente mere end en chance til samme buk. Det er et udsagn, der kan udløse stress og frygt for ikke at slå til i sandhedens øjeblik 

” Det foreliggende natursyn er slet ikke skarpt nok til at kunne markere jægernes holdninger”. Det skriver Peter Mulvad, der  stiller skarpt på nogle af tidens mest aktuelle debatter   

Summen for danske bukke matcher i grove træk sagkundskabens estimat for den almene hyppighed af grandeler hos bukke, der formentlig udvikles af ubegrænset adgang til næringsrig føde

Myg og bukkejagt er ofte to sider af samme sag. Men hvad gør man, hvis plagen bliver for stor og mængden af de blodtørstige insekter for voldsom?

Mangeårig undersøgelse af gnuer i Serengeti omtales i dag som The Serengeti Rules, da forskningen anvendes som grundlæggende forståelse for nøglearter, økologi og biodiversitet

De fleste prøver før eller siden at skyde forbi under bukkejagt. Men hvornår har man ramt og hvornår kan man være næsten sikker på, at kuglen gik ret forbi?

Særlige omstændigheder kan af og til reducere råbukkens territorie og dermed give plads til flere voksne bukke på arealet 

Det vil nok overraske de fleste, men Limfjordsøen Fur var i mere end 50 år genstand for udbytterig jagt på grouse 

Den ultimative app, hvis du er passioneret bukkejæger. Med BukkeApp på din smartphone har du masser af tilgængelig viden om råvildtet

På grund af fejlskøn afkodes unge bukke ofte som ældre, end de er. Med lidt øvelse kan den enkelte jagtudøver tilegne sig kompetence til at sætte fejede bukke i aldersklasse. Her får du nogle guidelines

– Den ultimative danske håndbog om jagt på råvildt. Sådan lyder det fra anmelder Per Drustrup, der har set nærmere på Henning Kørvels nye bog om råvildt og råvildtjagt

Mulighederne for at gemme mindet om jagten på verdens måske smukkeste vildtart er mangfoldige. Se udvalgte eksempler her