Browsing: DOF

– Det er helt uforståeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti vil tillade, at falke og andre rovfugle bruges til jagt i Danmark, mener DOF’s formand

Danmark huser sjældne og spændende fuglearter, som de fleste danskere slet ikke kender. Og de kommer heller ikke til det, for mange arter er hårdt pressede og i færd med at uddø i Danmark, fremgår det af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) seneste rapport om ”Danmarks truede og sjældne ynglefugle”