Browsing: DOF

Vi skal meget langt tilbage i dansk jagthistorie for at finde et fasanudbytte lavere end de seneste sæsoner Fasaner på…

DOF’s jagtpolitik er “det rene pip” hævder Jack Hansen, som mener, at foreningens sigtelinje mod de “naturflittige jægere”mangler videnskabelige argumenter Det rene pip…

DOF er ikke imod jagt, understreges det på hjemmeside samtidig med en lang ønskeliste til begrænsninger præsenteres – fra stop for udsætning af fuglevildt til forbud mod jagt på arealer under f.eks 40 ha

Jack Hansen har observeret rovterner med unger i Nivå Bugt den 17.07., og rejser nu spørgsmålet: Hvornår trækker rovterner sydpå og er ungerne ved Nivå klækket på Saltholm, i Sverige – eller et helt andet sted?

“Jeg kan dog ikke se, at det er et problem, når jagten er bæredygtig, og den drives etisk forsvarligt” Det skriver Henning Kørvel som svar på indlæg af Finn Watson, der opfordrer til italesættelse og ignorering af enkelte jægers ekstraordinære høje afskydningstal

“Det skal gøres til en forudsætning for opnåelse af basisindkomststøtte, at mindst 10 % af den enkelte ejendom fremstår med udyrkede landskabselementer”. Sådan lyder det i et åbent brev fra Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund

Den danmarkskendte GPS- og TV-ørn ’Kim’ er død af smitsom fugleinfluenza