Browsing: Vildtforvaltningsrådet

Den danske model nævnes ofte i jagtpolitiken. Men hvad indebærer den og hvad koster det at erstatte modellen med en amerikansk eller hollandsk?

Der nedlægger kun hanner og DCE betragter jagten som bæredygtig. Men efter netop afsluttet møde i Vildtforvaltningsrådet ligner den danske edderfuglejagt en jagtform på vej mod skibbrud

Se her sammendrag af Bennetsen-modellen, hvor den nordjyske vildtbiolog kortfattet gennemgår de forskellige elementer, der kan tænkes anvendt i kronvildtforvaltningen

Indgår en ejendom i et såkaldt forpligtende samarbejde ophæves selve arealkravet. Det foreslår Miljøstyrelsen, som oplyser, at forslaget er inspireret af Danmarks Jægerforbund

Jægerforbundets hovedbestyrrelse  går solo i afgørende spørgsmål om jagt på hjortevildt og forbundets kreds 2 indkalder til ekstraordinært kredsmøde om hovedbestyrelsens åbenhed og ærlighed

Danmark kan se frem til sin tredje ulvezone, hvor det vurderes, at der er forhøjet risiko for ulveangreb på husdyr