Browsing: Vildtforvaltningsrådet

Formand for Vildtforvaltningsrådet mener jægerne bør tage fat om nældes rod i spørgsmålet om forvaltning af hjortevildt og rejser nu spørgsmål om eventuel fredning af kronhjort

Udsætningsforliget i Vildtforvaltningsrådet støttes ikke af Danmarks Naturfredningsforening (DN), som fastholder et ubøjeligt standpunkt i forhold til jagt på udsat vildt 

Se her sammendrag af Bennetsen-modellen, hvor den nordjyske vildtbiolog kortfattet gennemgår de forskellige elementer, der kan tænkes anvendt i kronvildtforvaltningen

Synspunkt at Henning Kørvel, som ser nærmere på de mulige konsekvenser af Vildtforvaltningsrådets nye forlig, der skal føre til stop for udsætning af gråænder til jagt

Indgår en ejendom i et såkaldt forpligtende samarbejde ophæves selve arealkravet. Det foreslår Miljøstyrelsen, som oplyser, at forslaget er inspireret af Danmarks Jægerforbund

Den danske model nævnes ofte i jagtpolitiken. Men hvad indebærer den og hvad koster det at erstatte modellen med en amerikansk eller hollandsk?

Der nedlægger kun hanner og DCE betragter jagten som bæredygtig. Men efter netop afsluttet møde i Vildtforvaltningsrådet ligner den danske edderfuglejagt en jagtform på vej mod skibbrud

Jægerforbundets hovedbestyrrelse  går solo i afgørende spørgsmål om jagt på hjortevildt og forbundets kreds 2 indkalder til ekstraordinært kredsmøde om hovedbestyrelsens åbenhed og ærlighed