Browsing: Fauna i Danmark

Nyheder om Danmarks fisk, krybdyr, padder og pattedyr

Regulering af cirka 40 forårs-gæs har tilsyneladende ikke haft den ønskede effekt. Gæssene fouragerer få meter fra de skudte og…

Til skræk og advarsel har to landmænd i Thy fået tilladelse til at forårs-regulere 20 gæs herunder 10 stk. af den ellers totalfredede bramgås.