Browsing: Fauna i Danmark

Nyheder om Danmarks fisk, krybdyr, padder og pattedyr

Det er ikke kun i Thy, at råvildtet parrer sig uden for den definerede parringssæson. Ved Hjerm er en…

Svensk borger forslår, at kommunen og øen Gotland skal være fri for råvildt, da bestanden bl.a. udgør en trafikrisiko.

Danmark huser sjældne og spændende fuglearter, som de fleste danskere slet ikke kender. Og de kommer heller ikke til det, for mange arter er hårdt pressede og i færd med at uddø i Danmark, fremgår det af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) seneste rapport om ”Danmarks truede og sjældne ynglefugle”

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har talt vandfugle langs Vestnorges kyster. Resultaterne skal bruges som grundlag for udpegning af områder for opstilling…

I et iskold landskab lidt uden for Viborg spottede jeg en sammenrullet ræv, der ved første øjekast lignede en, der var sovet ind.

Blandt 118 “selvdøde” svenske ørne viser det sig, at 14 procent er døde af blyforgiftning, og at 22 procent havde forhøjede niveauer af bly i kroppen.

I weekenden 12-13. september vil et korps af gåsetællere være i felten jævnt fordelt i Danmark. De skal tælle grågæs på cirka 150 lokaliteter over hele landet som led i en international opgørelse af bestanden. Grågåsen vil blive talt på samme tid i cirka 25 af Europas lande

Der er færre harekillinger, som bliver voksne end tidligere, og det er hovedårsagen til den tilbagegang i bestanden af harer,…

Dansk Ornitologisk Forening har opfordret havnens myndigheder i Hirtshals til at bygge redehylder til de i Danmark meget fåtallige rider, så der er styr på, hvor mågerne er. Men Hirtshals Havn vil ikke støtte initiativer, der kan gavne fuglene på havnen

I dyrehaven i Marselisskoven ved Århus er en 44 årig kvinde og hendes fire år gamle datter blevet angrebet af…

Råvildtbrunsten syntes at starte tidligere og tidligere. I går så jeg under en tur i skoven tydelig tegn på nærtstående parringer …

Kronvildtet truer den biologiske mangfoldighed, hævder norske skovbrugere i Møre og Romsdal, som kræver en massiv nedslagtning af bestanden