Browsing: Krybskytteri

Krybskytteri og ulovlig handel med truede dyre- og plantearter

Saltvandskrokodillen, den største krokodille i verden, bliver måske atter jagtbar i Australien. Overvejelserne bygger på, at bestanden i Northern Territory nu tæller omkring 75.000.

Se godt på billedet af råen og hendes lam. Råen lever nemlig ikke mere. I mandags blev den fundet efterladt…

Finanskrisen har vidt forskellig indvirkning på bevarelsen af truede dyrearter forskellige steder i Afrika.

I Danmark gør mænds impotens indhug i husholdningsbudgettet, mens kinesiske mænds problemer er en trussel for det afrikanske næsehorn.

Det skabte stor modstand blandt dyrevelfærds-organisationer da FN organisationen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) besluttede at give…