Ræv

Sektion kun om ræv

Ræv på to ben ...

udstyr

ræv

Alle synes enige om at ræve gør indhug i råvildtbestanden. I dette læserbrev vurderer Jack Hansen på, i hvilket omfang rævebestanden har bidraget til råvildtets frie fald.

Digital bog af Michael Sand

Fokus – digital bog kun om hjortejagt

ræv artikler udvalgt

Hvor vigtigt er det at holde styr på ræven, hvis man vil øge råvildtbestanden? Svensk professor sender klart signal på det spørgsmål

“Snedriverne lå højt i terrænet. Få steder kan man opleve et så voldsomt fygevejr som her, hvor der næppe er en kilometer fra hav til hav” Sådan lyder det i denne historiske beretning om en rævejagt langt ud over det sædvanlige

top 10

ræv arkiv artikler

Rævejagt med jagtterrier hører i udpræget grad de kolde vintermåneder til og i denne video viser fotografen bl.a. en sjælden optagelse af en flot ræv på sne, som mod alle ods er, kløgtig nok til at klare frisag

ræv arkiv artikler

Terrier eller gravhund anskaffes ofte som gravhund og som supplement til en af de apporterende racer, men de små hunde har flere strenge at spile på end mange antager

Ræv

Nyheder og oversigt over artikler om ræv og rævejagt

 

Læs i denne sektion om alt, der vedrører ræv og rævejagt. Ræven er en af Danmarks mest populære pattedyr. Både blandt jægere og ikke jægere er Mikkel Ræv højt skattet.
Ræv optræder dog også som såkaldt hønsetyv. Derfor kan den være en udfordring for fjerkræavlere. Ligeledes kan jægere, der opdrætter vildt til jagt, ofte regulerer bestanden af ræve til et niveau, der findes tåleligt i forhold til den øvrige fauna.
Ikke kun i forhold til udsat vildt, men også i forhold til f.eks. råvildt og hare, bliver ræven udsat for reguleringsjagt. En stor bestand af ræve menes at medføre et negativt aftryk på f.eks. agerhøne bestandens størrelse.
Ræven er dog også at betragte som et nyttedyr. Mus, rotter og mosegrise udgør en væsentlig andel af rævens menu. Dette er i høj grad med til at kompensere for det indtryk ræven gør i f.eks. fuglereservater. Her bliver den af og til udsat for voldsom forfølgelse for dermed at give bedre plads til jorddrugende vadefugle og andefugle etc.
I denne sektion om ræv kan man også læse om de forskellige former for rævejagt, der kan udøves i Danmark. Det gælder lokkejagt på ræv, gravjagt med hund og hvordan man placerer sig bedst, hvis man vil øge sine chancer for at nedlægge en ræv under en større fællesjagt.
Det hævdes at ræven altid finder det svage led i skyttekæden. Dermed menes, at de kommer for ved de  jægere, der kan stå stille og falde i et med omgivelserne. Dermed har man nemlig bedre chancer for at plukke “en af livets blomster”, når en rød ræv lister gennem såten. 
Desværre udsættes rævebestandene med mellemrum for f.eks. ræveskab og når det rammer bestanden kan det betyde et stort fald i antallet af ræve. På Bornholm er der feks. ikke længere ræve.  
Ræve kan desuden være bærer af den frygtede drærgbændelorm, der kan overføres til mennesker.
De danske ræve er dog forholdsvis sjældne smittebærer. Det betyder efter alt at dømme at både ræv og rævejagt er lige så skattet som altid. Ræven er ikke kun til regulering. Men et trofæ, som jægerne værdsætter.