Browsing: dce

Danske råbukke må jages i seks ud af tolv måneder, men når det gælder udbyttet, er der perioder, der er langt mere udbytterige end andre

I dag henter de danske jægere – i meget runde tal – cirka 12-13 kilo krondyrkød i den danske natur, hver gang de henter et kilo harekød

FADB svarer på kritik og med henvisning til rapporter fastholder foreningen, at buejagt på stort hjortevildt er etisk og dyreværnsmæssigt…

Hvor blev fuglen ringmærket og hvor blev den nedlagt? Henning Kørvel beretter om de ringmærkede grågæs, edderfugle og dobbeltbekkasiner ect., som han har nedlagt eller på anden vis været i kontakt med