Browsing: rovdyrangreb

Rutinemæssigt undersøges det nu, hvad der er gået forud for nedlæggelse af en bjørn Bjørneangreb undersøges Af Redaktionen Den unge…

Vil jagt på grizzlybjørne dæmme op for bjørneangreb … eller skal det noget helt andet til, hvis bjørn og mennesker omkring USA`s nationalparker skal kunne leve side om side? 

Kritikken strammer til om den borgmester, som gav tilladelse til at skyde en formodet ulv, der havde bidt en hobbylandmand, da han med skovl og høtyv forsøgte at jage “ulven” væk fra sine får

Ophøjelse af flodhest til truet vildtart, skal øge fokus på bevaringsindsatsen … og for at fastholde trofæjagt som middel til artens beskyttelse er der helt nye tiltag i støbeskeen

Skal der atter tillades jagt på tiger? Og skal det i givet fald tillades trofæjagt i Indien? Spørgsmål er aktualiseret i takt med stigende tigerbestand og øget befolkningstilvækst

Bestanden af brun bjørn er i vækst, men et stigende antal angreb på mennesker kan i yderste konsekvens underminere bevaringsindsatsen for de store kødædere

Under et jernbanebyggeri i østafrika forsvandt arbejderne en efter en og da John Henry Patterson endelig fik nedlagt årsagen, opstod der en debat, som lever den dag i dag  

I den tyske delstat Lohsa optræder et par ulve til stor morskab for video-fotografen på meget kort hold. Det er nærkontakt på meget nært hold