Browsing: arealkrav

Enhver jæger virker som et tandhjul i en stor maskine, der skaber mere natur til glæde for de fleste. Men er der ét hjul, der knirker, skal det smøres. Ikke fjernes, da man ellers risikerer at maskinen går i stå

Finn Watson tvivler på at arealkrav strider med Grundloven og hævder, at Lov om jagt- og vildtforvaltning er baseret på bekendtgørelser, som  intet har med Grundloven at gøre

Jægerforbundets ledelse opgiver overgang til “tvangslaug” og mener nu, at jagttider skal være det vigtigste instrument til at styre jagten. Tanker om storlaug luftes dog i nyt udspil …