Browsing: co2

Ny dokumentarfilm sætter fokus på konflikt og samspil mellem klima, biodiversitet og traditionel brug af naturen i det skotske højland

En analyse fra Tænketanken Hav viser, at udplantning af ålegræs indenfor overskuelig fremtid kan føre til lagring af CO2 svarende…

Holland regulerer sin bestand af grågås via indfangning og efterfølgende aflivning med gas. Men hvordan foregår det og hvad sker der med de gæs, der aflives med gas?

Den amerikanske bison kan fremover komme til at bidrage positivt til USA´s klimapolitik, men ikke alle amerikanere er begejstret ved udsigt til flere bisoner

En mellemstor hund kan belaste CO2 balancen lige så meget som en stor firehjulstrækker. Det har et forskerpar beregnet

“Planerne om klovbærende dyr i indhegnede nationalparker er direkte klimafjendtligt” Det skriver Jørgen Keinicke, som henviser til nyt amerikansk klimastudie

I følge ny undersøgelse kan 15% omlægning af landbrugsjord til oprindelige natur redde 60% af klodens truede dyr – samtidig med, at man reducerer klodens CO2 udledning med 30%

Danmark afsætter 200 millioner kroner årligt i 10 år til udtagning af landbrugsjord. Tiltag som både landbruget og Danmarks Naturfredningsforening har efterspurgt

353 millioner nye træer plantede Etiopien på 12 timer. Tiltaget skal bidrage til klimaudviklingen og tilplantningen menes at være ny verdensrekord 

Tredje uge i juli blev en uge, der ikke mindst vil blive husket på ny rapport om milliarder af klima-træer, men også husket på DNA-analyser, som blev brugt til både frikendelse og det modsatte