Browsing: socialdemokratiet

Mette Gjerskov (A) maner til ro i det danske jagt- og lystfiskermiljø: “Nye initiativer til biodiversitet medfører ikke generelt forbud mod jagt og fiskeri i Natura 2000-områderne”

Hvordan ser folketingets partier i dag på den igangværende opsætning af et grænsehegn mod vildsvin og afrikansk svinepest? Se svaret…

Når de danske fiskere kaster garnet, er der garanti for, at der er flere med interesse i fangsten. Sælbestanden i de danske farvande er nemlig steget kraftigt de seneste 40 år, efter at sælen i Danmark en overgang nærmest var udryddet.