Browsing: netnatur

Jagttid: 01.10.-31.01.

Tusindvis af blishøns ankommer i løbet af efteråret til Danmark.

Bestanden er over 100.000 i januar, men i kolde vintre flyver de fleste videre til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.

01.09.-31.01.

Canadagåsen anses for at være en invasiv art. Den er på sortlisten og er generelt uønsket i Danmark.

01.09.-31.01.

Mink er en invasiv art og må jages hele året. Mink kan reguleres som skadevoldende vildt.

Mufflonvædder: 01.09.-31.01.

Får og lam: 01.10.-31.01.

Muflonen, som er et vildfår, blev indført i Danmark til jagtformål i 1950’erne.

Sikahjort: 01.9.-31.01.

Sikahind og kalv: 01.10.-31.01.

Sika er en asiatisk hjorteart, der blev indført til Danmark i 1900-tallet.

01.09.-31.01.

Vaskebjørn betragtes som en invasiv art og må reguleres som skadevoldende vildt hele året.

Jagttid: Orne 01.9.-31.01.

So og grise: 01.10.-31.01.

Vildsvinet uddøde i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet, og der findes derfor ingen officielle vildtlevende bestand.

Et gammelt mundheld siger, at “der er ingen ko på isen”. Det er heller ikke tilfældet her, men derimod vildsvin på glatis …

Bestanden af krondyr ved Hørret Skov syd for Århus vokser støt – og tilsyneladende lader det til, at de har etableret sig fast i området …

Det er ikke bare små bander af lokale kriminelle eller enkeltpersoner, som står bag det øgede krybskytteri på næsehornet i Afrika …