Browsing: regulering

Mange områder i Danmark er plaget af mink – ofte uden at man er klar over det. Minken er en forsigtig fætter, og er ikke særlig synlig i dagtimerne. Ugerningerne kan den til gengæld ikke skjule

Henning Kørvel mener – modsat DN – ikke at rævehvalpe i juli og august skydes uden grund og her kommenterer han foreningens forsøg på ændre reglerne for regulering af rævehvalpe

CatchAliveOne fældealarm er en nem, sikker og billig overvågning af dyrefælder til fangst af levende vildt

Bidskader på træer og buske er prisen for en råvildtbestand. Men råvildtets adfærd er også med til at fastholde en lysåben natur til gavn for en række plante- og dyrearter

Det er ofte trofæjagt, der trækker danskere til Sydafrika, men i beretning – der kan læses i Jagtbogen – Råbukken, er udgangspunktet cullhunt med ikke mindre end 23 dyr på licensen

Mårhunde er blevet en fællesopgave for jægere i Jylland. I den gamle Ribe Kommune har en Facebookgruppe 209 medlemmer, og både de og ikke-medlemmer havde indtil 1. oktober i år skudt 165 mårhunde