Browsing: rewilding

Egon Bennetsens kritiske artikel om Rewilding førte til anfægtelse af hans uddannelsesmæssige baggrund som vildtbiolog og derfor fremlægges her dokumentation for, at han er “Cand. scient. i biologi med geografi og geologi med hovedfag i zoologi og speciale i vildtbiologi”

– Voldtægt blandt kvæg er ikke et “naturligt” fænomen. Det hævder vildtbiolog Egon Bennetsen, som her forholder sig kritisk til Rewilding og det naturlige i en “gruppevoldtægt” i et indhegnet naturområde på 120 ha

Elefanter og næsehorn i den danske natur er ikke utopi. Det hævder DCE, der står bag rapport, der udpeger de områder, hvor der atter kan leve nogle af de store dyrearter, som prægede landskabet for over 100.000 år siden

Den blev tidligere betragtet som en af verdens mest værdifulde nationalparker. Nu er den på vej tilbage. Gorongosa i Mozambique betragtes atter som et hotspot for biodiversitet