Browsing: Jack Hansen

– Fyr hjertekuglen og brug i stedet CNS-kuglen, lyder budskabet fra Jack Hansen, som mener, at et riffelskud placeret i dyrets centralnervesystem bør foretrækkes 

Alle synes enige om at ræve gør indhug i råvildtbestanden. I dette læserbrev vurderer Jack Hansen på, i hvilket omfang rævebestanden har bidraget til råvildtets frie fald.

Jack Hansen opsamler og vurderer de debatterede årsager til råvildtets frie fald, og han udpeger: ”De 7 syndere” som er sandsynlige årsager til bestandsfaldet – og mulige løsninger

Igangværende finsk undersøgelse ser ud til at anbefale en lavere placeret bladkugle, men anbefalingen får en hård medfart af Jack Hansen, som analyserer begreberne høj og lav bladkugle – og de bedste træfområder

Den danske råvildtbestand falder år for år. Men bør jægerne fortsat skyde hundyr? Det ser Jack Hansen nærmere på i et læserbrev, som han har kaldt “Bør vi skyde færre råer, og er dét nok?”

Kan nedgang i bestand af råvildt bremses – uden at sætte den  nuværende jagttid over styr? Det kommer Jack Hansen ind på i underbygget læserbrev om brandpunkter i dansk råvildtforvaltning

Der kan let gå panik i beslutningerne, når man skal se på fremtidens forvaltning af råvildt. Sådan lyder budskab fra Jack Hansen, som her redegør for konsekvenserne af den nuværende danske råvildtjagt

– Landenes fuglerapporter giver misfortolkelige og forkerte data. Sådan lyder det fra Jack Hansen, der mener, at fredninger sker på forkerte grundlag

DOF’s jagtpolitik er “det rene pip” hævder Jack Hansen, som mener, at foreningens sigtelinje mod de “naturflittige jægere”mangler videnskabelige argumenter Det rene pip…

Jack Hansen har observeret rovterner med unger i Nivå Bugt den 17.07., og rejser nu spørgsmålet: Hvornår trækker rovterner sydpå og er ungerne ved Nivå klækket på Saltholm, i Sverige – eller et helt andet sted?