Browsing: Jack Hansen

Jack Hansen opsamler og vurderer de debatterede årsager til råvildtets frie fald, og han udpeger: ”De 7 syndere” som er sandsynlige årsager til bestandsfaldet – og mulige løsninger

Den danske råvildtbestand falder år for år. Men bør jægerne fortsat skyde hundyr? Det ser Jack Hansen nærmere på i et læserbrev, som han har kaldt “Bør vi skyde færre råer, og er dét nok?”

Kan nedgang i bestand af råvildt bremses – uden at sætte den  nuværende jagttid over styr? Det kommer Jack Hansen ind på i underbygget læserbrev om brandpunkter i dansk råvildtforvaltning

Der kan let gå panik i beslutningerne, når man skal se på fremtidens forvaltning af råvildt. Sådan lyder budskab fra Jack Hansen, som her redegør for konsekvenserne af den nuværende danske råvildtjagt

Alle synes enige om at ræve gør indhug i råvildtbestanden. I dette læserbrev vurderer Jack Hansen på, i hvilket omfang rævebestanden har bidraget til råvildtets frie fald.

– Landenes fuglerapporter giver misfortolkelige og forkerte data. Sådan lyder det fra Jack Hansen, der mener, at fredninger sker på forkerte grundlag

DOF’s jagtpolitik er “det rene pip” hævder Jack Hansen, som mener, at foreningens sigtelinje mod de “naturflittige jægere”mangler videnskabelige argumenter Det rene pip…

– Fyr hjertekuglen og brug i stedet CNS-kuglen, lyder budskabet fra Jack Hansen, som mener, at et riffelskud placeret i dyrets centralnervesystem bør foretrækkes 

Jack Hansen har observeret rovterner med unger i Nivå Bugt den 17.07., og rejser nu spørgsmålet: Hvornår trækker rovterner sydpå og er ungerne ved Nivå klækket på Saltholm, i Sverige – eller et helt andet sted?

Jack Hansen kigger hér nærmere på skudt råvildt og på betydningen af, at f.eks. 53 % består af bukke – i sammenhæng med de ildevarslende gentagne fald i de årlige jagtudbytter hos råvildt fra 2009 til 2021

Jack Hansen vil i nyt tiltag “redde vores råvildtjagt” og påpeger, at interne regler for bæredygtig jagt “helt åbenlyst har været generelt forkerte” og i stedet bør erstattes af enkle værkøjer til afskydning 

Jack Hansen har sat sig for “at finde og præsentere det sandsynlige bedste årlige jagtudbytte og den sandsynligt bedste afskydningsfordeling mellem bukke, råer og lam”