Browsing: USA

Jagt, fiskeri, og natur i USA. Oplevelser – film og rejse.

Vil jagt på grizzlybjørne dæmme op for bjørneangreb … eller skal det noget helt andet til, hvis bjørn og mennesker omkring USA`s nationalparker skal kunne leve side om side? 

De skød dag og nat forår og efterår, men den erhvervsbetonede overudnyttelse af vilde bestande af navnlig ænder, men også andre vandfugle i USA fik bestandene til at skrumpe radikalt ind

Den amerikanske bison kan fremover komme til at bidrage positivt til USA´s klimapolitik, men ikke alle amerikanere er begejstret ved udsigt til flere bisoner

Bestanden af brun bjørn er i vækst, men et stigende antal angreb på mennesker kan i yderste konsekvens underminere bevaringsindsatsen for de store kødædere

Under den erhvervsbetonede ande- og gåsejagt blev der anvendt lokkefugle i titusindvis. Nogle af lokkefugle er stadig in i USA og specielt dem fra Mason Decoy Factory i Detroit

Når det gælder jagt og regler for samme er USA et stort land.  Det fortæller Per Kauffmann, som i denne…

Fundet af coronavirus i hjortevildt rejser spekulationer om hvorvidt man skal vaccinere hjortevildtet eller forsøge at finde en anden løsning

“Nogle drenge drømmer om at eje en Ferrari eller at spille bold på Old Trafford. Robins store drøm var, at vi sammen skulle nedlægge en amerikansk bison” lyder indledning i en af de mange jagtoplevelser, der kan læses i Jagtbogen – Verden Rundt

Whitetail er for nordamerikanske jægere, hvad råvildt er for danske og i denne video får en jæger en big, big Buck på skudhold og det kom der en meget oprigtig reaktion ud af 

Den amerikanske skuespiller og jæger Chris Pratt er blevet genstand for debat om grundlæggende amerikanske værdier i by og land