Browsing: Skovbrug

At passe på bier og andre insekter er vigtigere end nogensinde, lyder det i pressemeddelelse fra Danmarks Biavlerforening, som i foråret afholder begynderkursus for kommende biavlere

Miljøminister Lea Wermelin mener, at 200 indsendte forslag til nye naturnationalparker vidner om stor interesse for oprettelse at de sidste 10 parker på statens arealer

Mange egetræer står nu fulde af agern. Så hvorfor ikke selv forsøge at udnytte denne gave fra naturen? Agern er…

De danske skove består ud over mange af landets privatejede skove af statsskovene, der forvaltes af Naturstyrelsen

Meget kan gøres for at redde rålam, harekillinger og jordrugende fugle under skårlægning på mindre arealer, men under skårlægning på større marker er situationen en helt anden

420 private skovejere har fået tilskud og tilladelse til at skovrejsning på næsten 2.000 hektar landbrugsjord. Nye tilskudsmuligheder er på trapperne

Finn Watson tvivler på at arealkrav strider med Grundloven og hævder, at Lov om jagt- og vildtforvaltning er baseret på bekendtgørelser, som  intet har med Grundloven at gøre

Efterspørgslen efter naturoplevelser er i voldsom vækst. Det oplyser Miljøministeriet, der vil gøre det endnu nemmere for danskerne at finde frem til de gode oplevelser i naturen