Browsing: Danmarks Jægerforbud

Den årlige Top 10 oversigt over nedlagt danske råbukke har ikke altid været præget af lutter guldbukke men 2001 blev et vendepunkt i den danske trofæoversigt

Det er svært at få nye folk til bestyrelsen og derfor ønsker Karrebæksminde Strandjagtforening og Danmarks Jægerforbund at foreningen melder sig ud af Jægerforbundet

Formand for DJ’s hundeaktivitetsudvalg er fyret og DJ’s nye hundepolitik blev ikke behandlet på forbundets repræsentantskabsmøde. Det skriver Søren Stenhøj, som mener DJ desuden udsender “middelmådig spin” 

Ulvedebat er blusset op efter kontroversiel udtalelse fra formanden for Danmarks Jægerforbund

Det har givet stof til eftertanke, at 7 ud af 10  kredsbestyrelsesmedlemmer har trukket sig fra arbejdet i jægerforbundets kreds 2. Det mener Norbert Ravnsbæk og Jan B. Rasmussen, som i pressemeddelelse begrunder, hvorfor de har valgt at trække sig 

Jack Hansen er klar i mælet og i et meget velunderbygget læserbrev hævder han, at Danmark ikke længere udøver bæredygtig jagt på råvildt

“Jeg kan dog ikke se, at det er et problem, når jagten er bæredygtig, og den drives etisk forsvarligt” Det skriver Henning Kørvel som svar på indlæg af Finn Watson, der opfordrer til italesættelse og ignorering af enkelte jægers ekstraordinære høje afskydningstal