” Det foreliggende natursyn er slet ikke skarpt nok til at kunne markere jægernes holdninger”. Det skriver Peter Mulvad, der  stiller skarpt på nogle af tidens mest aktuelle debatter   

Den danske andejagt kan stå overfor enorme udfordringer, hvis et enigt Vildtforvaltningsråd får magt, som de har agt, men kan vi ikke fastholde det vi elsker, må vi elske det vi kan få

Formand for Vildtforvaltningsrådet mener jægerne bør tage fat om nældes rod i spørgsmålet om forvaltning af hjortevildt og rejser nu spørgsmål om eventuel fredning af kronhjort

Holland regulerer sin bestand af grågås via indfangning og efterfølgende aflivning med gas. Men hvordan foregår det og hvad sker der med de gæs, der aflives med gas?

Den danske model nævnes ofte i jagtpolitiken. Men hvad indebærer den og hvad koster det at erstatte modellen med en amerikansk eller hollandsk?

DOF’s jagtpolitik er “det rene pip” hævder Jack Hansen, som mener, at foreningens sigtelinje mod de “naturflittige jægere”mangler…

DOF er ikke imod jagt, understreges det på hjemmeside samtidig med en lang ønskeliste til begrænsninger præsenteres – fra stop for udsætning af fuglevildt til forbud mod jagt på arealer under f.eks 40 ha

Henning Kørvel: “Hvis jagtsiden ønsker at fremstå troværdigt over for danske jagtudøvere, så må kravet være genforhandling med DOF om den indgåede aftale, og jagtsiden må arbejde for en kort jagttid på stor regnspove” 

Finn Watson tvivler på at arealkrav strider med Grundloven og hævder, at Lov om jagt- og vildtforvaltning er baseret på bekendtgørelser, som  intet har med Grundloven at gøre

Finn Watson mener, at edderfuglejægerne skal gå lempeligt til værks og kun skyde til eget rimelige forbrug. Det påpeger han i læserbrev, hvor han også ser nærmere på bæredygtig jagt og EU-politik 

“Jeg kan dog ikke se, at det er et problem, når jagten er bæredygtig, og den drives etisk forsvarligt” Det skriver Henning Kørvel som svar på indlæg af Finn Watson, der opfordrer til italesættelse og ignorering af enkelte jægers ekstraordinære høje afskydningstal

Vi må selv forsøge at påvirke politikere for at undgå arealbegrænsning. Sådan lyder et budskab  på de sociale medier, hvor flere jægere frygter, at deres stemme i det politiske system taler med to tunger i spørgsmålet om jagt og arealkrav

”Stop kæbeindsamlingen” lyder banner-kampagne fra Facebook gruppe med vækst i medlemstallet, som dermed retter en offensiv mod Danmarks Jægerforbunds opfordring til det modsatte

Regulering bør konverteres til regulære jagttider. Det mener Lands Jagtforeningen (LJF), der frygter, at den såkaldte adaptiv vildtforvaltning lanceret af Danmarks Jægerforbund er begyndelsen til den såkaldte Hollandske syge …

Pakistan er ved at bide sig fast som et spændende jagtland med andet end de Markhor på programmet. Her vises video med andejagt, som kan måle sig med de bedste træk i f.eks. sydamerika

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »